PROGRAM

 

Del 1: Ekofisk-funnet og betydningen av det
13.00

Jan M. Moberg
Adm.direktør & ansv. redaktør TU

Mette Vågnes Eriksen
Generalsekretær, Polyteknisk forening

Velkommen
 

Rikard Gaarder Knutsen
Statssekretær (Frp) Olje- og energidepartementet

Åpning
 

Hans Urdahl
Dir. for utviklingsprosjekter i Ekofiskområdet
ConocoPhilips

Keynote

Del 2: Teknologi- og velferdseventyret
13.30 Helge Ryggvik
Dr.philos., historiker
TIK-senteret ved Universitetet i Oslo
Norsk oljehistorie
 13.40 Øystein Noreng
Statsviter, Professor emeritus
BI

Dette har oljen betydd for Norge

 14.10

Lars Sørum
Forskningssjef
SINTEF

Hva har egentlig skjedd teknologisk siden Norge fant olje?
14.30   Pause
Del 3: Veien videre – fra stolthet til fordom, eller fra olje til fornybart
14.40 Jarand Rystad
CEO
Rystad Energy
Hvordan ser det egentlig ut for norsk oljeindustri i dag og de neste 30 årene?
14.55 Maria Moræus Hanssen
Chief Operating Officer and Deputy CEO
Wintershall Dea
Hva har egentlig skjedd med den stolte oljeindustrien?
15.10 Knut Vassbotn
Head of Business Development Offshore Wind
Aker Solutions
Hva betyr det grønne skiftet i praksis?
15.30

Debattleder: Jan M. Moberg (TU)
Debattanter:
- Maria Moræus Hanssen (Wintershall Dea)
- Teodor Bruu (Grønn Ungdom)
- Halvord Enderud (AUF)
- Andreas Sjalg Unneland (leder Sosialistisk Ungdom)
- Ola Svenneby (Unge Høyre) 

Debatt: Hvordan skaper vi ny stolt energihistorie?
16.00 Feiring av 50-årsjubileum med servering  
 Program oppdateres forløpende. 

Kommende arrangementer

TEKNOLOGI
22.
Oktober 2019
Radisson Blu Scandinavia
rekruttering
22.
Oktober 2019
Radisson Blu Scandinavia
TELEKOM
5.
November 2019
DNB i Bjørvika