LAST NED PRESENTASJONER

PROGRAM

 

Del 1: Ekofisk-funnet og betydningen av det
13.00

Jan M. Moberg
Adm.direktør & ansv. redaktør TU

Mette Vågnes Eriksen
Generalsekretær, Polyteknisk forening

Velkommen
 

Rikard Gaarder Knutsen
Statssekretær (Frp) Olje- og energidepartementet

Åpning
 

Hans Urdahl
Dir. for utviklingsprosjekter i Ekofiskområdet
ConocoPhilips

Keynote

Del 2: Teknologi- og velferdseventyret
13.30 Helge Ryggvik
Dr.philos., historiker
TIK-senteret ved Universitetet i Oslo
Norsk oljehistorie
 13.40 Øystein Noreng
Statsviter, Professor emeritus
BI

Dette har oljen betydd for Norge

 14.10

Lars Sørum
Forskningssjef
SINTEF

Hva har egentlig skjedd teknologisk siden Norge fant olje?
14.30   Pause
Del 3: Veien videre – fra stolthet til fordom, eller fra olje til fornybart
14.40 Jarand Rystad
CEO
Rystad Energy
Hvordan ser det egentlig ut for norsk oljeindustri i dag og de neste 30 årene?
14.55 Maria Moræus Hanssen
Chief Operating Officer and Deputy CEO
Wintershall Dea
Hva har egentlig skjedd med den stolte oljeindustrien?
15.10 Knut Vassbotn
Head of Business Development Offshore Wind
Aker Solutions
Hva betyr det grønne skiftet i praksis?
15.30

Debattleder:
Maria Moræus Hanssen (Wintershall Dea)

Debattanter:
- Teodor Bruu (Grønn Ungdom)
- Halvord Enderud (AUF)
- Andreas Sjalg Unneland (leder Sosialistisk Ungdom)
Hanna Lein-Mathisen (leder Oslo Unge Venstre)
- Ola Svenneby (Unge Høyre)
Tomas Børresen (Sentralstyremedlem, FpU)
Ingvild Halderaker Husby (KrfU)

Debatt: Hvordan skaper vi ny stolt energihistorie?
16.00 Feiring av 50-årsjubileum med servering  
 Program oppdateres forløpende. 

Kommende arrangementer

1.– 2.
Juni 2023
Scandic Fornebu
22.
Juni 2023
Kongsberg Agenda
6.
September 2023
Vika kino