Sesjon 1: Nye mobilitetsløsninger

09.00 - 09.30 Registrering og lett servering  
09.30 - 09.50

Bjørne Grimsrud
Konstituert vegdirektør, Statens vegvesen

"Åpningsforedrag: Et nytt Statens vegvesen for en ny tid"

 
09.50 - 10.10

Bernt Reitan 
Administrerende direktør, Ruter

"Digitalisering transformerer kollektivtrafikk og persontransport"

 
10.10 - 10.40

Torkel Bjørnskau 
Forskningsleder, TØI

"Automatisert kjøring og sikkerhet – hva vet vi, hva tror vi og hvor tar vi feil?"

 
10.40 - 11.00

Hulda Tronstad
Seniorrådgiver elektrisk mobilitet, Norsk elbilforening

"Elektriske sparkesykler – Hva så?"

 
11.00 - 11.20 Pause   
11.20 - 11.40

Marianne Stølan Rostoft
Seniorrådgiver, Statens vegvesen

"Sikkerhet for myke trafikanter i by: ulykkesbildet for gående og syklende"

 
11.40. 12.00

Marte Ruud Sandberg
Product Marketing Manager for IoT and Big Data i Telenor Norge Bedrift

"Når tradisjonell infrastruktur blir digital: Fremtidens IoT-løsninger krever nett i verdensklasse"

 
12.00 - 13.00 Lunsj   

Sesjon 2: AI / teknologi / innovasjon

13.00 - 13.20

Henrik Hatlebrekke
Program Manager MobilityLab, Startuplab

"Teknologidrevet innovasjon innen samferdsel"

 
13.20 - 13.50

Vebjørn Axelsen 
Leder for fagområdet Advanced Analytics, Bearing Point 

"Hvordan sensordata kan gi grønt lys for trafikksikkerhet"

 
13.50 - 14.10

Pause

 
14.10 - 14.30

Kjell Werner Johansen
Assisterende direktør, TØI 

"Fra bompenger og drivstoffavgifter til veiprising?"

 
14.30 - 14.50

Gry Horne Johansen
Regulatoransvarlig for ITS-programmet, Statens Vegvesen

"Hvordan blir Statens vegvesen sin regulatorrolle?"

 
14.50 - 15.00

Q & A og oppsummering

 

"After work"

 
15.00

Vi oppfordrer til sosialt og hyggelig after work på Salt

Se SALT sine nettsider for mer informasjon

 

Kommende arrangementer

TEKNOLOGI
22.
Oktober 2019
Radisson Blu Scandinavia
rekruttering
22.
Oktober 2019
Radisson Blu Scandinavia
Olje
24.
Oktober 2019
Polyteknisk forening