Sesjon 1: Nye mobilitetsløsninger

09.00 - 09.30 Registrering og lett servering  
09.30 - 09.50

Bjørne Grimsrud
Konstituert vegdirektør, Statens vegvesen

"Åpningsforedrag: Et nytt Statens vegvesen for en ny tid"

 
09.50 - 10.10

Bernt Reitan 
Administrerende direktør, Ruter

"Digitalisering transformerer kollektivtrafikk og persontransport"

 
10.10 - 10.40

Torkel Bjørnskau 
Forskningsleder, TØI

"Automatisert kjøring og sikkerhet – hva vet vi, hva tror vi og hvor tar vi feil?"

 
10.40 - 11.00

Hulda Tronstad
Seniorrådgiver elektrisk mobilitet, Norsk elbilforening

"Elektriske sparkesykler – Hva så?"

 
11.00 - 11.20 Pause   
11.20 - 11.40

Marianne Stølan Rostoft
Seniorrådgiver, Statens vegvesen

"Sikkerhet for myke trafikanter i by: ulykkesbildet for gående og syklende"

 
11.40. 12.00

TBA

 
12.00 - 13.00 Lunsj   

Sesjon 2: AI / teknologi / innovasjon

13.00 - 13.20

Henrik Hatlebrekke
Program Manager MobilityLab, Startuplab

"Teknologidrevet innovasjon innen samferdsel"

 
13.20 - 13.50

Vebjørn Axelsen 
Leder for fagområdet Advanced Analytics, Bearing Point 

"Hvordan sensordata kan gi grønt lys for trafikksikkerhet"

 
13.50 - 14.10

Pause

 
14.10 - 14.30

Kjell Werner Johansen
Assisterende direktør, TØI 

"Satelittbasert veiprising – framtidens veiprisingssystem"

 
14.30 - 14.50

Gry Horne Johansen
Regulatoransvarlig for ITS-programmet, Statens Vegvesen

"Hvordan blir Statens vegvesen sin regulatorrolle?"

 
14.50 - 15.00

Q & A og oppsummering

 

"After work"

 
15.00

Sosialt "after work"-arrangement på Salt

 

Kommende arrangementer

10.
Oktober 2023
Oslo Kongressenter
22.
November 2023
Oslo Event Hub