Arrangeres av:
TU Event logo
Presenteres av:
          undefined          

Måten vi beveger oss rundt på er i endring og påvirkes av stadig nye løsninger som blant annet skal effektivisere, øke trafikksikkerheten og senke utslippene fra transportsektoren. Lettere elektriske kjøretøy og delingsløsninger preger bybildet i stadig større grad. Digitalisering og automatisering åpner for nye, sikrere og mer effektive løsninger. I årets konferanse om «smarte veger og samferdsel» vil vi rette søkelys mot følgende spørsmål:

 

  • Hvordan kan kunstig intelligens brukes for å nå målet om effektiv, miljøvennlig og sikker trafikkavvikling?
  • Kan de nye elektriske sparkesyklene bidra til å løse byenes miljø- og trafikkproblemer?
  • Kan automatiserte løsninger redusere antall ulykker i veitrafikken?
  • Kan satellittbasert veiprising treffe bedre enn dagens omdiskuterte bompengesystem?

 

Hva er mulig? Hvor langt er vi kommet? Og hva må til for å nå målet? Ikke gå glipp av årets Smarte veger og samferdsel-konferanse: en solid mulighet for faglig påfyll og oppdateringer, og for å holde tritt med samferdselssektorens rivende teknologiutvikling.

Vi starter med registrering og kaffe klokken 09.00 og konferansier hilser velkommen til faglig program klokken 09.30.

Foredragsholdere

undefined

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør
Ruter AS

undefined

Kjell Werner Johansen

Assisterende direktør
Transportøkonomisk Institutt

 

Sponsorer

Kommende arrangementer

TEKNOLOGI
22.
Oktober 2019
Radisson Blu Scandinavia
rekruttering
22.
Oktober 2019
Radisson Blu Scandinavia
TELEKOM
5.
November 2019
DNB i Bjørvika