Om programmet


09.00 - 09.30 Registrering og kaffe

Sesjon 1: Hva betyr NTP for Byene

Ordstyrer: Jarle Skoglund, Redaktør i Våre Veger

09.30 - 09.50 Ketil Solvik Olsen
Samferdselsminister
-
09.50 - 10.10 Dagfinn Berge
Direktør persontrafikkavtaler, Jernbanedirektoratet
Jernbanens rolle i byvekstavtalene
10.10 - 10.30 Geir S. Malmedal
Leder Politisk avdeling, NAF
Behov for å reise
10.30 - 10.50 Terje Rognlien
Sekretariatsleder, Oslopakke 3
NTP og bidrag til utviklingen av transportsystemet i hovedstadsregionen
10.50 - 11.15 PAUSE  

Sesjon 2: Bilfritt byliv

Ordstyrer: Trond Hovland, Leder ITS Norway

11.15 - 11.30 Jon Anders Henriksen
Administrerende direktør (konst.), Oslo Handelsstands Forening
Mobilitet –vilkår for handel og næring i by
11.30 - 11.45 Oddrun Helen Hagen
Master i fysisk planlegging og forsker byutvikling og bytransport, Transportøkonomisk institutt (TØI)
Den bilfrie, trendy byen – hva inneholder den?
11.45 - 12.00 Endre Angelvik
Vice President mobility services, Ruter As
Ruter, deres rolle i fremtidens transportbehov
12.00 - 12.30 DEBATT
Jon Anders Henriksen, Endre Angelvik, Oddrun Helen Hagen

12.30 – 13.15 LUNSJ  

Sesjon 3: Teknologi, bane og veg

Ordstyrer: Trond Hovland, Leder ITS Norway

13.15 - 13.35 Vegard Thise
Prosjektleder Bussveien, Statens vegvesen
Bussveien - Norges mest moderne bussystem
13.35 - 13.55 Chintan Shah
CEO and founder, Tvilight
Smart City with OSRAM Lighting Solutions and Tvilight:
Why invest in intelligent Smart City lighting?
13.55 - 14.15 Erik Røhne
Direktør strategi og forretningsutvikling, NSB Persontog
Togets rolle i fremtidens transportløsninger
14.15 - 14.35 Christian Jahr
Forretningsutvikler Mobility, Siemens AS
Fremtidens transport er elektrisk og digital
14.35 AvsluttingKommende arrangementer

Telecom
15.
November 2022
Scandic Fornebu