Om programmet


09.00 - 09.30 Registrering og kaffe

Sesjon 1: Hva betyr NTP for Byene

Ordstyrer: Jarle Skoglund, Redaktør i Våre Veger

09.30 - 09.50 Ketil Solvik Olsen
Samferdselsminister
-
09.50 - 10.10 Geir S. Malmedal
Leder Politisk avdeling, NAF
Behov for å reise
10.10 - 10.30 Elisabeth Enger
Jernbanedirektør, Jernbaneverket
-
10.30 - 10.50 Terje Rognlien
Sekretariatsleder, Oslopakke 3
-
10.50 - 11.15 PAUSE  

Sesjon 2: Bilfritt byliv

Ordstyrer: Trond Hovland, Leder ITS Norway

11.15 - 11.30 Jon Anders Henriksen
Director Corporate Affairs, Oslo Handelsstands Forening
-
11.30 - 11.45 Endre Angelvik
Vice President mobility services, Ruter As
Ruter, deres rolle i fremtidens transportbehov
11.45 - 12.00 Oddrun Helen Hagen
Master i fysisk planlegging og forsker byutvikling og bytransport, Transportøkonomisk institutt (TØI)
Den bilfrie, trendy byen – hva inneholder den?
12.00 - 12.30 DEBATT
Jon Anders Henriksen, Endre Angelvik, Oddrun Helen Hagen

12.30 – 13.15 LUNSJ  

Sesjon 3: Teknologi, bane og veg

Ordstyrer:Trond Hovland, Leder ITS Norway

13.15 - 13.35 Vegard Thise
Prosjektleder Bussveien, Statens vegvesen
-
13.35 - 13.55 Chintan Shah
CEO and founder, Tvilight
Why invest in intelligent Smart City lighting?
13.55 - 14.15 NSB
-
14.15 - 15.00 Christian Jahr
Forretningsutvikler Mobility, Siemens AS
Fremtidens transport er elektrisk og digital
15.00 AvsluttingKommende arrangementer

E-SPORT
17.
August 2017
Telenor Expo
Teknologi
19.
Oktober 2017
Radisson Blu Scandinavia
7.
Desember 2017
Gamle Museet
Smart Grid for Smart City 2017
Smart Grid for Smart City 2017