Om programmet


09.00 - 09.30 Registrering og kaffe

Sesjon 1: Hva betyr NTP for Byene

Ordstyrer: Jarle Skoglund, Redaktør i Våre Veger

09.30 - 09.50 Ketil Solvik Olsen
Samferdselsminister
-
09.50 - 10.10 Dagfinn Berge
Direktør persontrafikkavtaler, Jernbanedirektoratet
Jernbanens rolle i byvekstavtalene
10.10 - 10.30 Geir S. Malmedal
Leder Politisk avdeling, NAF
Behov for å reise
10.30 - 10.50 Terje Rognlien
Sekretariatsleder, Oslopakke 3
NTP og bidrag til utviklingen av transportsystemet i hovedstadsregionen
10.50 - 11.15 PAUSE  

Sesjon 2: Bilfritt byliv

Ordstyrer: Trond Hovland, Leder ITS Norway

11.15 - 11.30 Jon Anders Henriksen
Administrerende direktør (konst.), Oslo Handelsstands Forening
Mobilitet –vilkår for handel og næring i by
11.30 - 11.45 Oddrun Helen Hagen
Master i fysisk planlegging og forsker byutvikling og bytransport, Transportøkonomisk institutt (TØI)
Den bilfrie, trendy byen – hva inneholder den?
11.45 - 12.00 Endre Angelvik
Vice President mobility services, Ruter As
Ruter, deres rolle i fremtidens transportbehov
12.00 - 12.30 DEBATT
Jon Anders Henriksen, Endre Angelvik, Oddrun Helen Hagen

12.30 – 13.15 LUNSJ  

Sesjon 3: Teknologi, bane og veg

Ordstyrer: Trond Hovland, Leder ITS Norway

13.15 - 13.35 Vegard Thise
Prosjektleder Bussveien, Statens vegvesen
Bussveien - Norges mest moderne bussystem
13.35 - 13.55 Chintan Shah
CEO and founder, Tvilight
Smart City with OSRAM Lighting Solutions and Tvilight:
Why invest in intelligent Smart City lighting?
13.55 - 14.15 Erik Røhne
Direktør strategi og forretningsutvikling, NSB Persontog
Togets rolle i fremtidens transportløsninger
14.15 - 14.35 Christian Jahr
Forretningsutvikler Mobility, Siemens AS
Fremtidens transport er elektrisk og digital
14.35 AvsluttingKommende arrangementer

1.– 2.
Juni 2023
Scandic Fornebu
22.
Juni 2023
Kongsberg Agenda
6.
September 2023
Vika kino