© 3D-modell Bjørvika www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (mars 2017 )
 
Presenteres av:
                   

Bli med fordi

Med planer for investeringer i veger og baner de neste ti årene på nesten tusen milliarder kroner, tas det i Nasjonal Transportplan et historisk løft. I september er planen vedtatt av Stortinget, og fagetatene skal begynne sitt arbeid. Og utfordringene er mange.

Hva vil jeg lære?

Strenge miljøkrav og sterk befolkningsvekst i byområdene gir nye og krevende utfordringer innen transport og mobilitet. Hva trengs av innovasjon og nytenking må til for å nå ambisjonene som er satt? Svarene gis av landets fremste fagfolk på konferansen Smarte veger og baner - 27. september i Oslo!

Hvem møter jeg?

På konferansen vil du være sammen med sentrale nøkkelpersoner innen politisk og teknisk utforming av morgendagens veg- og transportløsninger. For ansatte i Statens vegvesen, NSB, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandørene av ITS-systemer vil dette være en naturlig arena. Samtidig vil også premissgiverne for en grønnere transporthverdag, politikerne, her finne en arena hvor politikken og teknikken forenes.

Foredragsholdere

Ketil Solvik-Olsen

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister

Vegard Thise

Vegard Thise

Prosjektleder Bussveien
Statens vegvesen

Dagfinn Berge

Dagfinn Berge

Direktør persontrafikkavtaler
Jernbanedirektoratet

Oddrun Helen Hagen

Oddrun Helen Hagen

Master i fysisk planlegging, forsker byutvikling og bytransport
Transportøkonomisk institutt (TØI)

Jon Anders Henriksen

Jon Anders Henriksen

Administrerende direktør (konst.)
Oslo Handelsstands Forening

Geir S. Malmedal

Geir S. Malmedal

Leder Politisk avdeling
NAF

Erik Røhne

Erik Røhne

Direktør strategi og forretningsutvikling
NSB Persontog

Terje Rognlien

Terje Rognlien

Sekretariatsleder
Oslopakke 3

Endre Angelvik

Endre Angelvik

Vice President mobility services
Ruter As

Endre Angelvik

Chintan Shah

CEO and founder
Tvilight

Christian Jahr

Christian Jahr

Forretningsutvikler Mobility
Siemens ASPartnere

Sponsor

"Profesjonelt utført. God flyt i programmet. "

— Fra deltagerevalueringen i 2016

 

Gode tilbakemeldinger i 2016 med deltakerevaluering på 5,07 av 6,0 mulige

— TUEvent

Praktisk info

Tid og sted

Den 27. september 2017 skal du være velkommen til Gamle Museet i Oslo. Vi starter med registrering og kaffe kl 09.00 og konferensier hilser velkommen til faglig program kl 09.30. En programkommite arbeider med programmet og vi publiserer informasjon fortløpende.

Om påmelding

Påmeldingsfrist: 26.september 2017 kl 24.00
Se påmeldingsside for mer info om avbestillingsfrister. Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet.

Kontakt oss

Terje Edvardsen, Konferanse- og abonnementssjef
917 36 393 | terje.edvardsen@tu.no
Bjørn Stockman, Prosjektleder/salg
915 96 266 | bjorn.stockman@tu.no
E-post | Facebook | YouTube | Instagram

Kommende arrangementer

1.– 2.
Juni 2023
Scandic Fornebu
22.
Juni 2023
Kongsberg Agenda
6.
September 2023
Vika kino