Sesjon 1: Oslo – utstillingsvindu for miljøvennlig transport

09.30 - 09.50

Tommy Skjervold 
Statssekretær (FrP), Samferdselsdepartementet

"Åpningsforedrag" [last ned]

 
09.50 - 10.10

Andreas Halse 
Miljøpolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti

"Smart samferdsel i en moderne by" [last ned]

 
10.10 - 10.30

Terje Rognlien 
Sekretariatsleder for Oslopakke 3, Statens vegvesen

"Nye anbudsrunder vil forme fremtidens smarte veger i Oslo" [last ned]

 
10.30 - 10.50

Tine Marthinus 
Senior prosjektleder, Sopra Steria (STOR)

"Samferdselsmyndighetene i Oslo har forstått at samarbeid er nøkkel til å lykkes!" [last ned]

 
10.50 - 11.15 Pause   

Sesjon 2: E8 Borealis – fremtiden som allerede er kommet til Nord-Norge

11.15 - 11.35

Karl Magne Nilssen 
Prosjektleder for Borealisprosjektet, Statens vegvesen

Torgeir Vaa 
Sjefingeniør, Statens vegvesen

"Fremtidens intelligente veier - E8 Borealis, en arktisk ITS-pilot" [last ned]

 
11.35 - 11.55

Bjørn Magne Elnes 
Systemingeniør, Aventi Intelligent Communication

"Biler og veier som snakker med hverandre" [last ned]

 
11.55 - 12.15

Sven Lunøe Pihl 
Leder for forretningsutvikling, Bouvet

"Borealis / Nordicway 2: Leverandør, tanker og vyer" [last ned]

 
12.15 - 12.35

Dag Anders Moldestad 
Seniorrådgiver, Norsk romsenter

"Satellittdata søker brukere!" [last ned]

 
12.35 - 13.30 Lunsj   

Sesjon 3: Praktisk ITS – eksempler og trender

13.30 - 13.50

Ivar Christiansen 
Daglig leder, Toppen trafikk

"Tilbakeblikk etter 46 år med ITS" [last ned]

 
13.50 - 14.10

Trond Hovland 
Daglig leder, ITS Norge 

+

Olav Madland 
CEO, Applied Autonomy 

"Rapport fra ITS World Congress" [last ned]

 
14.10 - 14.30

Stein-Helge Mundal 
Sjefingeniør, Statens vegvesen

"Statusrapport på uttesting av automatisert kjøring under den nye forsøksloven" [last ned]

 
14.30 - 15.00

Jørgen Aarhaug 
Forsker, Transportøkonomisk institutt

"Teknologi og Fremtidens transportinfrastruktur" [last ned]

 

"After work"

 
15.00 - 17.00

Sosialt "after work"-arrangement

 

Kommende arrangementer

1.– 2.
Juni 2023
Scandic Fornebu
22.
Juni 2023
Kongsberg Agenda
6.
September 2023
Vika kino