Sesjon 1: Oslo – utstillingsvindu for miljøvennlig transport

09.30 - 09.50

Kjetil Solvik-Olsen 
Samferdselsminister (FrP)

 
09.50 - 10.10 TBA 
Mer informasjon om denne programposten publiseres snart.
 
10.10 - 10.30

Terje Rognlien 
Sekretariatsleder for Oslopakke 3, Statens vegvesen

"Nye anbudsrunder vil forme fremtidens smarte veger i Oslo"

 
10.30 - 10.50

Tine Marthinus 
Senior prosjektleder, Sopra Steria (STOR)

"Samferdselsmyndighetene i Oslo har forstått at samarbeid er nøkkel til å lykkes!"

 
10.50 - 11.15 Pause   

Sesjon 2: E8 Borealis – fremtiden som allerede er kommet til Nord-Norge

11.15 - 11.35

Torgeir Vaa 
Prosjektleder for Borealisprosjektet, Statens vegvesen

"Morgendagens vegteknologi blir testet på nordnorske veger"

 
11.35 - 11.55

Bjørn Magne Elnes 
Systemingeniør, Aventi Intelligent Communication

"Biler og veier som snakker med hverandre"

 
11.55 - 12.15

Sven Lunøe Pihl 
Leder for forretningsutvikling, Bouvet

 
12.15 - 12.35

Dag Anders Moldestad 
Seniorrådgiver, Norsk romsenter

"Satellittdata søker brukere!"

 
12.35 - 13.30 Lunsj   

Sesjon 3: Praktisk ITS – eksempler og trender

13.30 - 13.50

Ivar Christiansen 
Daglig leder, Toppen trafikk

"Tilbakeblikk etter 46 år med ITS"

 
13.50 - 14.10

Trond Hovland 
Daglig leder, ITS Norge 

+

Olav Madland 
CEO, Applied Autonomy 

"Rapport fra ITS World Congress"

 
14.10 - 14.30

Stein-Helge Mundal 
Sjefingeniør, Statens vegvesen

"Statusrapport på uttesting av automatisert kjøring under den nye forsøksloven"

 
14.30 - 15.00 TBA 
Mer informasjon om denne programposten blir publisert snart.
 

"After work"

 
15.00 - 17.00

Sosialt "after work"-arrangement

 

Kommende arrangementer

Teknologi
11.
Oktober 2018
Radisson Blu Scandinavia
rekruttering
13.
November 2018
DOGA
IT-Rekruttering 2018
Telekom
21.
November 2018
DNBs hovedkontor i Bjørvika
Inside Telecom-konferansen høst 2018 & Gulltasten 2018