Presenteres av:
          undefined                    

Hvorfor bli med?

Konferansen Smarte veger har som mål å fokusere på nye løsninger innenfor veg og transport. Store investeringer på vegsiden og kravet til miljøvennlige løsninger stiller nye krav til både vegeiere, entreprenører og leverandører. På årets konferanse har vi fokus både på hva som skjer i distrikts-Norge og utviklingen i byer.

Hva vil jeg lære?

Strenge miljøkrav og sterk befolkningsvekst i byområdene gir nye og krevende utfordringer innen transport og mobilitet. Hva trengs av innovasjon og nytenking må til for å nå ambisjonene som er satt? Svarene gis av landets fremste fagfolk på konferansen Smarte veger – 27. september i Oslo!

Hvem møter jeg?

Treff sentrale nøkkelpersoner innen politisk og teknisk utforming av morgendagens veg- og transportløsninger. For ansatte i Statens vegvesen, NSB, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandørene av ITS-systemer er dette en naturlig arena. Også premissgiverne for en grønnere transporthverdag, politikerne, finner her en arena hvor politikken og teknikken forenes.

 

HOVEDTEMAER

Smarte Veger 2018 har følgende tre hovedtemaer:

  1. E8 Borealis – framtiden som allerede er kommet til Nord-Norge
    Gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet Borealis er den 40 kilometer lange vegen fra Skibotn til Kilpisjärvi blitt til et 40 kilometer langt testlaboratorium for ny teknologi. Her tester og utvikler Statens vegvesen intelligente transportsystem (ITS), og på Smarte Veger skal vi få et innblikk i det spennende arbeidet på dette unike prosjektet. Hva er målet? Hva testes ut? Og hva slags teknologi ligger bak?

  2. Oslo  – utstillingsvindu for miljøvennlig transport
    Oslo er utpekt til Verdens klimahovedstad i 2019. Sammen med byrådets høye ambisjoner om klimavennlig transport, betyr dette store endringer. Til det bedre for noen – og kanskje verre for andre? Hva er ambisjonene? Hvordan løser man trafikkutfordringene? Og hvordan får man alle til å dra i samme retning?

  3. Rapport fra ITS World Congress
    Hva er det som får 5 – 6000 fagfolk fra hele verden til å møtes på ITS World Congress? Hvorfor er transport og mobilitet et så viktig tema i de fleste deler av verden? Og hva er de største nyhetene på ITS-området? Trond Hovland og Olav Madland gir fersk rapport fra ITS World i København 17. - 21.september.

FOREDRAGSHOLDERE

Ketil Solvik-Olsen

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister

undefined

Trond Hovland

Daglig leder
ITS Norge

undefined

Tine Marthinus

Prosjektleder
Sopra Steria (STOR) 

undefined

Dag Anders Moldestad

Seniorrådgiver
Norsk Romsenter

undefined

Olav Madland

CEO
Applied Autonomy

Terje Rognlien

Terje Rognlien

Sekretariatsleder, Oslopakke 3
Statens vegvesen

undefined

Sven Pihl

Leder for forretningsutvikling
Bouvet

undefined

Bjørn Magne Elnes

Systemingeniør
Aventi Intelligent Communication

undefined

Torgeir Vaa

Prosjektleder for Borealisprosjektet
Statens vegvesen

undefined

Stein-Helge Mundal

Sjefingeniør
Statens vegvesen

 
 
undefined

Ivar Christiansen

Daglig leder
Toppen trafikk

 
 
 
 
 
 

HOVEDSPONSORER


 

SPONSORER


"Profesjonelt utført. God flyt i programmet."
Fra deltagerevalueringen i 2016

Gode tilbakemeldinger i 2016 med deltakerevaluering på 5,07 av 6,0 mulige.

PRAKTISK INFO

Tid og sted

Den 27. september 2018 skal du være velkommen til Gamle Museet i Oslo. Vi starter med registrering og kaffe kl 09.00 og konferensier hilser velkommen til faglig program kl 09.30. En programkomite arbeider med programmet og vi publiserer informasjon fortløpende.

Om påmelding

Påmeldingsfrist: 26. september 2018 kl 24.00
Se påmeldingsside for mer info om avbestillingsfrister. Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet.

Kontakt oss

Siri-May Sivertsen, prosjektleder
95 20 42 60 | siri-may@tumedia.no

Terje Edvardsen, salg
917 36 393 | terje.edvardsen@tu.no

Bjørn Stockman, salg
915 96 266 | bjorn.stockman@tu.no

Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn

#SmarteVeger

Kommende arrangementer

Teknologi
11.
Oktober 2018
Radisson Blu Scandinavia
rekruttering
13.
November 2018
DOGA
IT-Rekruttering 2018
Telekom
21.
November 2018
DNBs hovedkontor i Bjørvika
Inside Telecom-konferansen høst 2018 & Gulltasten 2018