Presenteres av:
          undefined                    
I samarbeid med:

Hvorfor bli med?

Konferansen Smarte veger har som mål å fokusere på nye løsninger innenfor veg og transport. Store investeringer på vegsiden og kravet til miljøvennlige løsninger stiller nye krav til både vegeiere, entreprenører og leverandører. På årets konferanse har vi fokus både på hva som skjer i distrikts-Norge og utviklingen i byer.

Hva vil jeg lære?

Strenge miljøkrav og sterk befolkningsvekst i byområdene gir nye og krevende utfordringer innen transport og mobilitet. Hva trengs av innovasjon og nytenking må til for å nå ambisjonene som er satt? Svarene gis av landets fremste fagfolk på konferansen Smarte veger – 27. september i Oslo!

Hvem møter jeg?

Treff sentrale nøkkelpersoner innen politisk og teknisk utforming av morgendagens veg- og transportløsninger. For ansatte i Statens vegvesen, NSB, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandørene av ITS-systemer er dette en naturlig arena. Også premissgiverne for en grønnere transporthverdag, politikerne, finner her en arena hvor politikken og teknikken forenes.

 

HOVEDTEMAER

Smarte Veger 2018 har følgende tre hovedtemaer:

  1. E8 Borealis – framtiden som allerede er kommet til Nord-Norge
    Gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet Borealis er den 40 kilometer lange vegen fra Skibotn til Kilpisjärvi blitt til et 40 kilometer langt testlaboratorium for ny teknologi. Her tester og utvikler Statens vegvesen intelligente transportsystem (ITS), og på Smarte Veger skal vi få et innblikk i det spennende arbeidet på dette unike prosjektet. Hva er målet? Hva testes ut? Og hva slags teknologi ligger bak?

  2. Oslo  – utstillingsvindu for miljøvennlig transport
    Oslo er utpekt til Verdens klimahovedstad i 2019. Sammen med byrådets høye ambisjoner om klimavennlig transport, betyr dette store endringer. Til det bedre for noen – og kanskje verre for andre? Hva er ambisjonene? Hvordan løser man trafikkutfordringene? Og hvordan får man alle til å dra i samme retning?

  3. Rapport fra ITS World Congress
    Hva er det som får 5 – 6000 fagfolk fra hele verden til å møtes på ITS World Congress? Hvorfor er transport og mobilitet et så viktig tema i de fleste deler av verden? Og hva er de største nyhetene på ITS-området? Trond Hovland og Olav Madland gir fersk rapport fra ITS World i København 17. - 21.september.

FOREDRAGSHOLDERE

undefined

Tommy Skjervold

Statssekretær
Samferdselsdepartementet

"Åpningsinnlegg fra Samferdsesldepartementet"

undefined

Tine Marthinus

Prosjektleder
Sopra Steria (STOR) 

"Samferdselsmyndighetene i Oslo har forstått at samarbeid er nøkkel til å lykkes! "

undefined

Dag Anders Moldestad

Seniorrådgiver
Norsk Romsenter

"Satellittdata søker brukere!"

undefined

Olav Madland

CEO
Applied Autonomy

"Rapport fra ITS World Congress"

Terje Rognlien

Terje Rognlien

Sekretariatsleder, Oslopakke 3
Statens vegvesen

"Nye anbudsrunder vil forme fremtidens smarte veger i Oslo"

undefined

Sven Pihl

Leder for forretningsutvikling
Bouvet

"Borealis, Nordicway og felles plattform / NODE-struktur"

undefined

Bjørn Magne Elnes

Systemingeniør
Aventi Intelligent Communication

"Biler og veier som snakker med hverandre"

undefined

Stein-Helge Mundal

Sjefingeniør
Statens vegvesen

"Statusrapport på uttesting av automatisert kjøring under den nye forsøksloven"

undefined

Ivar Christiansen

Daglig leder
Toppen trafikk

"Tilbakeblikk etter
46 år med ITS"

undefined

Andreas Halse

Miljøpolitisk talsperson
Oslo Arbeiderparti

"Smart samferdsel i en
moderne by"

undefined

Jørgen Aarhaug

Forsker
Transportøkonomisk institutt

"Teknologi og fremtidens transportinfrastruktur"

undefined

Karl Magne Nilssen

Prosjektleder for Borealisprosjektet
Statens vegvesen

"Fremtidens intelligente veier - E8 Borealis, en arktisk ITS-pilot"

undefined

Trond Hovland

Daglig leder
ITS Norge

"Rapport fra ITS World Congress"

HOVEDSPONSORER


 

SPONSORER


"Profesjonelt utført. God flyt i programmet."
Fra deltagerevalueringen i 2016

Gode tilbakemeldinger i 2016 med deltakerevaluering på 5,07 av 6,0 mulige.

PRAKTISK INFO

Tid og sted

Den 27. september 2018 skal du være velkommen til Gamle Museet i Oslo. Vi starter med registrering og kaffe kl 09.00 og konferensier hilser velkommen til faglig program kl 09.30. En programkomite arbeider med programmet og vi publiserer informasjon fortløpende.

Om påmelding

Påmeldingsfrist: 26. september 2018 kl 24.00
Se påmeldingsside for mer info om avbestillingsfrister. Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet.

Kontakt oss

Siri-May Sivertsen, prosjektleder
95 20 42 60 | siri-may@tumedia.no

Terje Edvardsen, salg
917 36 393 | terje.edvardsen@tu.no

Bjørn Stockman, salg
915 96 266 | bjorn.stockman@tu.no

Facebook | Instagram | Twitter | LinkedIn

#SmarteVeger

Kommende arrangementer

10.
Oktober 2023
Oslo Kongressenter
22.
November 2023
Oslo Event Hub