Presenteres av:
          undefined                    

Bli med fordi

Konferansen Smarte veger har som mål å fokusere på nye løsninger innenfor veg og transport. Store investeringer på vegsiden og kravet til miljøvennlige løsninger stiller nye krav til både vegeiere, entreprenører og leverandører. På årets konferanse har vi fokus både på hva som skjer i distrikts-Norge og utviklingen i byer.

Hva vil jeg lære?

Strenge miljøkrav og sterk befolkningsvekst i byområdene gir nye og krevende utfordringer innen transport og mobilitet. Hva trengs av innovasjon og nytenking må til for å nå ambisjonene som er satt? Svarene gis av landets fremste fagfolk på konferansen Smarte veger – 27. september i Oslo!

Hvem møter jeg?

Treff sentrale nøkkelpersoner innen politisk og teknisk utforming av morgendagens veg- og transportløsninger. For ansatte i Statens vegvesen, NSB, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandørene av ITS-systemer vil dette være en naturlig arena. Også premissgiverne for en grønnere transporthverdag, politikerne, finner her en arena hvor politikken og teknikken forenes.

Om 2018-konferansen

Den 27. september 2018 skal du være velkommen tilbake til Gamle Museet i Oslo, for årets utgave av Smarte Veger. Denne gangen kan vi by på følgende tre hovedtemaer:

 

E8 Borealis – framtiden som allerede er kommet til Nord-Norge
Gjennom forsknings- og utviklingsprosjektet Borealis er den 40 kilometer lange vegen langs fra Skibotn til Kilpisjärvi blitt til et 40 kilometer langt testlaboratorium for ny teknologi. Her tester og utvikler Statens vegvesen intelligente transportsystem (ITS), og på Smarte Veger skal vi få et innblikk i det spennende arbeidet på dette unike prosjektet. Hva er målet? Hva testes ut? Og hva slags teknologi ligger bak?

 

Oslo  – utstillingsvindu for miljøvennlig transport
Oslo er utpekt til Verdens klimahovedstad i 2019. Sammen med byrådets høye ambisjoner om klimavennlig transport, betyr dette store endringer. Til det bedre for noen – og kanskje verre for andre? Hva er ambisjonene? Hvordan løser man trafikkutfordringene? Og hvordan får man alle til å dra i samme retning?

 

Rapport fra ITS World Congress
Hva er det som får 5 – 6000 fagfolk fra hele verden til å møtes på ITS World Congress? Hvorfor er transport og mobilitet et så viktig tema i de fleste deler av verden? Og hva er de største nyhetene på ITS-området? Trond Holvland gir fersk rapport fra ITS World i København 17. - 21.september.

Foredragsholdere 2018

Terje Rognlien

Terje Rognlien

Sekretariatsleder
Oslopakke 3

undefined

Trond Hovland

Daglig leder
ITS Norge

undefined

Olav Madland

CEO
Applied Autonomy

Foredragsholdere 2017

Ketil Solvik-Olsen

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister

Vegard Thise

Vegard Thise

Prosjektleder Bussveien
Statens vegvesen

Dagfinn Berge

Dagfinn Berge

Direktør persontrafikkavtaler
Jernbanedirektoratet

Oddrun Helen Hagen

Oddrun Helen Hagen

Master i fysisk planlegging, forsker byutvikling og bytransport
Transportøkonomisk institutt (TØI)

Jon Anders Henriksen

Jon Anders Henriksen

Administrerende direktør (konst.)
Oslo Handelsstands Forening

Geir S. Malmedal

Geir S. Malmedal

Leder Politisk avdeling
NAF

Erik Røhne

Erik Røhne

Direktør strategi og forretningsutvikling
NSB Persontog

Endre Angelvik

Endre Angelvik

Vice President mobility services
Ruter As

Endre Angelvik

Chintan Shah

CEO and founder
Tvilight

Christian Jahr

Christian Jahr

Forretningsutvikler Mobility
Siemens AS

Partnere 2018

Hovedsponsor 

 

Sponsor

"Profesjonelt utført. God flyt i programmet. "

— Fra deltagerevalueringen i 2016

Gode tilbakemeldinger i 2016 med deltakerevaluering på 5,07 av 6,0 mulige

— TUEvent

Praktisk info

Tid og sted

Den 27. september 2018 skal du være velkommen til Gamle Museet i Oslo. Vi starter med registrering og kaffe kl 09.00 og konferensier hilser velkommen til faglig program kl 09.30. En programkomite arbeider med programmet og vi publiserer informasjon fortløpende.

Om påmelding

Påmeldingsfrist: 26. september 2018 kl 24.00
Se påmeldingsside for mer info om avbestillingsfrister. Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet.

Kontakt oss

Terje Edvardsen, Konferanse- og abonnementssjef
917 36 393 | terje.edvardsen@tu.no
Bjørn Stockman, Prosjektleder/salg
915 96 266 | bjorn.stockman@tu.no
E-post | Facebook | YouTube | Instagram

Kommende arrangementer

Teknologi
11.
Oktober 2018
Radisson Blu Scandinavia
21.–22.
Mars 2019
Clarion Hotel the Hub, Oslo