Om programmet

Økt transportbehov som følge av befolkningsvekst i norske byer, skal håndteres av kollektivtransport, sykling eller mer gåing siers det i NTP. Samtidig skal all biltrafikk som slipper inn i bysentraene være utslippsfrie. Blir det kaos eller en ny og bedre hverdag både for trafikanter og innbyggere? Kan vi vente mer køer – selv om det er elbiler som kjører på vegene? Varene til butikker og næringsliv må fram – men hvordan? Hvordan skal vegnettet i byene bygges for å dekke fremtidige behov, og krever det ny teknologi?

På årets Smarte veger-konferanse retter vi fokus på vegbasert bytransport. Hvordan skal strenge klimakrav klare å løses i kombinasjon med et moderne samfunns behov for transport og mobilitet.

Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet


>
08.25 - 09.00 Registrering og kaffe
09.00 - 09.10 Velkommen av Jarle Skoglund, Redaktør Våre Veger
09.10 - 09.30 Tom-Christer Nilsen
Statssekretær, Samferdselsdepartementet

-

Sesjon 1: Adferdsendring og politiske krav

Ordstyrer: Trond Hovland, Leder ITS Norway

09.30 - 09.55 Ole Petter Nyhaug
Partner/ kreativ leder, Opinion AS
Fremtidens mobilitet
09.55 - 10.05 PAUSE  
10.05 - 10.20 Anders Gravir Imenes
Organisasjonspsykolog, Psykologica
Innføring av vegprising
10.20 - 10.45 Terje Rognlien
Oslopakke 3
Kan adferdsendring bidra til å nå politiske mål?
10.45 - 11.00 Even Tangen Heggernes
Administrerende Direktør, Nabobil.no
Nabobil fra 0-100 på 1-2-3
11.00 - 11.25 PAUSE  

Sesjon 2: Hva slags veger vil vi trenge i fremtiden

Ordstyrer: Trond Hovland, Leder ITS Norway

11.25 - 11.50 Ivar Christiansen
Statens vegvesen
Fremtidens samspill mellom smarte biler og smarte veger
11.50 - 12.15 Ingrid Dahl Hovland
Administrerende direktør, Nye Veier
Slik skal vi bygge veiene smartere
12.15 - 12.35 Einar Spurkeland
Kommunikasjonsjef, DB Schenker Norge
Varene må frem!
12.35 – 13.35 LUNSJ  

Sesjon 3: Teknologi og veg

Ordstyrer: Jarle Skoglund, Redaktør Våre Veger

13.35 - 14.00 Atle Kvien
Siemens Mobility
Elbuss - er vi klare?
14.00 - 14.20 Nilmar Lohne
Triona
Smarte biler og smarte veger.
14.20 - 14.40 Tore Jensen
Teknisk rådgiver, GeoData
Smarte veger må bygges på geografisk innsikt og forståelse
14.40 - 14.50 PAUSE  
14.50 - 15.15 Eric Mark Huiteme
GM Smarter Transportation, IBM
Whats a Cognitive Transport system?
15.15 - 15.30 Olav Madland
Leder for ITS og salgsjef, Acando
Acando viser muligheter innenfor Smart Transport + VISNING AV EN AUTONOM MINIBUSSKommende arrangementer

SUSTAINABLE MOBILITY
21.–22.
Mars 2019
Clarion Hotel the Hub, Oslo
TELEKOM
5.– 7.
Mai 2019
Strömstad Spa
Bank og finans
5.
Juni 2019
Clarion Hotel The Hub