Om programmet

Økt transportbehov som følge av befolkningsvekst i norske byer, skal håndteres av kollektivtransport, sykling eller mer gåing siers det i NTP. Samtidig skal all biltrafikk som slipper inn i bysentraene være utslippsfrie. Blir det kaos eller en ny og bedre hverdag både for trafikanter og innbyggere? Kan vi vente mer køer – selv om det er elbiler som kjører på vegene? Varene til butikker og næringsliv må fram – men hvordan? Hvordan skal vegnettet i byene bygges for å dekke fremtidige behov, og krever det ny teknologi?

På årets Smarte veger-konferanse retter vi fokus på vegbasert bytransport. Hvordan skal strenge klimakrav klare å løses i kombinasjon med et moderne samfunns behov for transport og mobilitet.

Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet


>
08.25 - 09.00 Registrering og kaffe
09.00 - 09.10 Velkommen av Jarle Skoglund, Redaktør Våre Veger
09.10 - 09.30 Tom-Christer Nilsen
Statssekretær, Samferdselsdepartementet

-

Sesjon 1: Adferdsendring og politiske krav

Ordstyrer: Trond Hovland, Leder ITS Norway

09.30 - 09.55 Ole Petter Nyhaug
Partner/ kreativ leder, Opinion AS
Fremtidens mobilitet
09.55 - 10.05 PAUSE  
10.05 - 10.20 Anders Gravir Imenes
Organisasjonspsykolog, Psykologica
Innføring av vegprising
10.20 - 10.45 Terje Rognlien
Oslopakke 3
Kan adferdsendring bidra til å nå politiske mål?
10.45 - 11.00 Even Tangen Heggernes
Administrerende Direktør, Nabobil.no
Nabobil fra 0-100 på 1-2-3
11.00 - 11.25 PAUSE  

Sesjon 2: Hva slags veger vil vi trenge i fremtiden

Ordstyrer: Trond Hovland, Leder ITS Norway

11.25 - 11.50 Ivar Christiansen
Statens vegvesen
Fremtidens samspill mellom smarte biler og smarte veger
11.50 - 12.15 Ingrid Dahl Hovland
Administrerende direktør, Nye Veier
Slik skal vi bygge veiene smartere
12.15 - 12.35 Einar Spurkeland
Kommunikasjonsjef, DB Schenker Norge
Varene må frem!
12.35 – 13.35 LUNSJ  

Sesjon 3: Teknologi og veg

Ordstyrer: Jarle Skoglund, Redaktør Våre Veger

13.35 - 14.00 Atle Kvien
Siemens Mobility
Elbuss - er vi klare?
14.00 - 14.20 Nilmar Lohne
Triona
Smarte biler og smarte veger.
14.20 - 14.40 Tore Jensen
Teknisk rådgiver, GeoData
Smarte veger må bygges på geografisk innsikt og forståelse
14.40 - 14.50 PAUSE  
14.50 - 15.15 Eric Mark Huiteme
GM Smarter Transportation, IBM
Whats a Cognitive Transport system?
15.15 - 15.30 Olav Madland
Leder for ITS og salgsjef, Acando
Acando viser muligheter innenfor Smart Transport + VISNING AV EN AUTONOM MINIBUSSKommende arrangementer

10.
Oktober 2023
Oslo Kongressenter
22.
November 2023
Oslo Event Hub