Presenteres av:     

Bli med fordi

Smarte veger er en årlig konferanse der man tar pulsen på det nye innenfor vegsektoren. I år retter vi fokus på vegbasert bytransport. Hvordan skal strenge klimakrav løses i kombinasjon med et moderne samfunns behov for transport og mobilitet, er noe av det vi ved hjelp av den mest oppdaterte personene på fagfeltet skal gi svar på.

Hva vil jeg lære?

Økt transportbehov som følge av befolkningsvekst i norske byer, skal håndteres av kollektivtransport, sykling eller mer gåing sies det i NTP. Samtidig skal all biltrafikk som slipper inn i bysentraene være utslippsfrie. Blir det kaos eller en ny og bedre hverdag både for trafikanter og innbyggere?
Les mer om programmet»

Hvem møter jeg?

På konferansen vil du være sammen med sentrale nøkkelpersoner innen politisk og teknisk utforming av morgendagens veg- og transportløsninger. For ansatte i Statens vegvesen, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandørene av ITS-systemer vil dette være en naturlig arena. Samtidig vil også premissgiverne for en grønnere transporthverdag, politikerne, her finne en arena hvor politikken og teknikken forenes.

Utvalgte foredragsholdere

Tom-Christer Nilsen

Statssekretær
Samferdselsdepartementet

Terje Rognlien

Oslopakke 3

Ivar Christiansen

Statens Vegvesen

Ingrid Dahl Hovland

Administrerende direktør
Nye Veier

Nilmar Lohne

Forretningsutvikler
Triona

Einar Spurkeland

Kommunikasjonsjef
DB Schenker Norge

Even Tangen Heggernes

Administrerende Direktør
Nabobil.no

Ole Petter Nyhaug

Partner/ kreativ leder
Opinion AS

Anders Gravir Imenes

Organisasjonspsykolog
Psykologica

Eric-Mark Huitema

GM Smarter Transportation
IBM

Tore Jensen

Teknisk rådgiver
Geodata

Olav Madland

Leder for ITS og salgsjef
Acando

Christian Jahr

Forretningsutvikler Mobility
Siemens AS

Partnere

Gullsponsor

Bronsesponsor


"Jeg synes det var så bra innhold i foredragene at jeg gjerne ville vært der sammen med venner / kolleger. Fordi jeg ved å dele opplevelsen med dem, ville hatt noen å diskutere temaene med. "

— Fra deltagerevalueringen i 2015

 

Fjorårets konferanse fikk evaluering 5,15 av 6,0 mulige

— TUEvent

Praktisk info

Tid og sted

Den 21. september 2016 skal du være velkommen til Hotel Bristol, Oslo. Vi starter med registrering og kaffe kl 08.25 og konferensier hilser velkommen til faglig program kl 09.00. En programkommite arbeider med programmet og vi publiserer informasjon fortløpende.

Om påmelding

Påmeldingsfrist: 20.september 2016 kl 24.00
Se påmeldingsside for mer info om avbestillingsfrister. Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet.

Kontakt oss

Terje Edvardsen, Konferanse- og abonnementssjef
917 36 393 | terje.edvardsen@tu.no
Bjørn Stockman, Prosjektleder/salg
915 96 266 | bjorn.stockman@tu.no
E-post | Facebook | YouTube | Instagram

Kommende arrangementer

10.
Oktober 2023
Oslo Kongressenter
22.
November 2023
Oslo Event Hub