Møte i regi av: PF Samferdsel/NVTF Østlandet

Foto: Polyteknisk forening

Kveldsmøte:
Transportsektoren reformeres – hvordan vil din pendlerhverdag påvirkes de neste ti årene? 


Norsk samferdsel er inne i en tid preget av store endrings- og omstillingsprosesser. Jernbanen har hatt sin reform, nye veier er opprettet, regionreformen er i gang, og snart står Statens vegvesens regionale organisering for tur.

Når fylkene blir større og får nye oppgaver fra 2020, er det ikke lengre statens ansvar å planlegge, bygge og drifte fylkesveiene våre. Samtidig innebærer regionreformen nye fylkesgrenser og kommunegrenser, som i mange tilfeller også går på tvers av gjeldende samarbeid for kollektivtransporten.

Mister vi noe på reformveien eller vil endringene bidra til mer lokaldemokrati, klarere organisering og mer effektive transportsystemer? Vi spør oss hvordan reformene vil påvirke folks pendlehverdag og samhandlingen mellom lokalt næringsliv.

PF Samferdsel vil sammen med noen av landets fremste eksperter på området prøve å vise vei blant alle reformene.

Tidspunkt: Torsdag 11. oktober kl. 17:00 - 19:00.

Arrangementet er et samarbeid mellom Teknisk Ukeblad og Polyteknisk Forening. 

MELD DEG PÅ

Kommende arrangementer

1.– 2.
Juni 2023
Scandic Fornebu
22.
Juni 2023
Kongsberg Agenda
6.
September 2023
Vika kino