Helsevesenet må effektiviseres gjennom digitalisering. Internet of Things (IoT) er av de viktige teknologiplattform som trengs og som kan utløse store endinger i årene fremover. Pasienter kan generere dataserier som knapt har vært mulig før og det vil bli billig. Det åpner fantastiske muligheter for diagnostikk og for forskning. Innen velferd åpner teknologien for noe så uvanlig som billigere tjenester og høyere pasientkvalitet.

Tingenes Internett, er i ferd med å endre forretningsmodeller og operativ adferd fra pasienten til helsevesenet og ikke minst i bransjen for medisinsk utstyr. I det nye IoT-økosystemet må virksomheter innen medisinsk utstyr dele plass med aktører fra andre bransjer: noen blir konkurrenter, mens andre blir samarbeidspartnere. IoT 2016-Helse samler teknologiselskaper, helsevesen og politikkere til en dag for faglig påfyll og nettverksbygging.

Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet


Plenumssesjon

8.25-9.00 Registrering og kaffe  
9.00-9.10 Velkommen  
9.10-9.35 Bjørn Erik Thon
Direktør, Datailsynet

Hvordan ivareta personvernet i et helsevesen der alt kan registreres, analyseres og brukes på nytt?

9.35-10.00 Roar Olsen
Divisjonsdirektør, Direktoratet for e-helse

Fremtidens helse- teknologi som muliggjører

10.00-10.30 Terje Strøm
Partner og sjeføkonom, Ny Analyse
Vinn-vinn med Velferdsteknologi: Bedre tjenester og store innsparinger?
10.30–10.50 PAUSE  
10.50-11.15 Jean-Frédéric Gauvin
Sales Manager, Prevas
Medico-cyber security.
11.15-11.40 Kjersti Linneberg
Programleder velferdsteknologi, Kongsbergregionen
Velferdsteknologi og gevinstrealisering i kommunale helse og omsorgstjenester.
11.40–12.40 LUNSJ  
12.40-12.50 Rikard af Sandeberg
Itera
Hvordan ivaretar vi pasientens behov når diagnosen stilles av algoritmer?
12.50-13.15 Hans Christian Lønstad
CTO, Data Respons
The industrial IoT solutions
13.15-13.45 Erik Fosse
Professor i medisin ved Universitetet i Oslo
Informasjonsteknologien utfordrer dagens helsevesen
13.45–14.05 PAUSE  
14.05-14.30 Odd Arild Lehne
Rådgiver innovasjonsprosjekter, Oslo Medtech
Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?
14.30-14.55 Marie Moe
Forsker ved Sintef IKT
Med hjertet på Internett - Sikkerhet i det medisinske IoT.
14.55-15.25 Anders Føyen
Rådgiver, Microsoft
Internet av dine ting i helse og omsorg.
 15.25  Avsluttning  Kommende arrangementer

18.
September 2024
Vika kino
5.
November 2024
Oslo Kongressenter
26.
November 2024
Radisson BLU, Holbergs plass