Felles program  
09.00-09.10

Velkommen 
Varog Kervarec, redaktør Inside Telecom

 
09.10-09.20

Sigve Brekke  
Konsernsjef, Telenor

 
09.20-09.30

Johan Dennelind  
Konsernsjef, Telia 

 
09.30-09.55

Intervju  
Johan Dennelind, Konsernsjef, Telia 
Sigve Brekke, Konsernsjef, Telenor

 
09.55-10.15

TBA

 
10.15-10.35

Pause

 
10.35-10.55

TBA

 
10.55-11.15

Kjell Grandhagen
Tidlige leder av E-tjenesten

 
11.15-12.00

Debatt: Sikkerhet i norsk infrastruktur

Olav Lysne, Professor, Simula Research Laboratory
Elisabeth Aarsæther, Direktør, Nkom
Tore Larsen Orderløkken, Sikkerhetssjef, Huawei
Hanne Tangen Nilsen, Chief Security Officer, Telenor
Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Torbjørn Krøvel, Driftsdirektør Broadnet

 
12.00-13.00

LUNSJ

 
Sesjon 1 - Mobilsesjonen v/Varog Kervarec  
13.00-13.20

Lars Ryen Mill 
Daglig leder, Chili Mobil

"Slik gikk det da vi slapp dataen fri"

 
13.20-13.40

Kjersti Jamne 
Chief Marketing Officer og VP Consumer, Telia

 
13.40-14.00

Trygve Oma 
Produktdirektør Fjordkraft

"Fjordkraft Mobil - en utfordrer kommet for å bli"

 
14.00-14.15

Pause

 
14.15-14-35

Kenneth Olsen 
Fagsjef, Nkom

"Konkurransesituasjonen og fremtidig regulering av det norske mobilmarkedet"

 
14.35-15.15

Debatt:

Kenneth Olsen, Fagsjef, Nkom
Thomas Sandaker, Daglig leder, Happybytes
Jan Edvard Thygesen, Styreleder Chili Mobil

 
15.15-15.30

Pause

 
15.30-15.45

Torbjørn Lundahl 
Forskningsdirektør Ericsson Research, 5G-programmet 

5G for industrien – hva kreves?

 
15.45-16.00

Josef Noll 
Professor, Universitetet i Oslo

"Når blir det sømløs overgang mellom mobilnett og hjemme-wifi?"

 
16.00-16.15

TBA

 
Sesjon 2 - Bredbånds- og finanssesjonen  
13.00-13.20

Morten Aagenæs 
Konserndirektør, OBOS

"OBOS vil skape digital valgfrihet og gode, smarte tjenester"

 
13.20-13.40

Nils Petter Tetlie 
Adm. direktør, Analysys Mason Sverige

"Tre 5G-strategier for bredbåndsleverandører"

 
13.40-14.00

Stefan Gauffin 
Senior Analyst, DNB Markets Sweden

 
14.00-14.15

Pause

 
14.15-14-35 TBA

 
14.35-14.55

Stein Eitrheim 
Konsulent, Devoteam 

"Små fiberaktører bør inngå samboerskap" 

 
14.55-15.15

TBA

 
15.15-15.30

Pause

 
15.30-15.50

TBA 

 
15.50-16.10

TBA

 

Med forbehold om endringer i programmet.

Kommende arrangementer

LUFTFART
22.
Oktober 2018
Kulturhuset
Kveldsmøte 22/10
rekruttering
13.
November 2018
DOGA
IT-Rekruttering 2018
teknologi
28.
November 2018
Oslo Militære Samfund