Deltakerliste

Navn Stilling Bedrift
Kjell Arild Farmen IT Andebu Sparebank
Øyvin Hansen kommunikasjons- og markedssjef Andebu Sparebank
Anja Knutsen Salgs & Markedsdirektør Crawford & Company
Marianne Borkenhagen Head of Bodily Injury Crawford & Company
Anja Rosnes Nilsen Avdelingsleder Crawford & Company ( Norway) AS
Andiara Fleischer Avdelingsleder Liability, Commercial Property and Marine Crawford & Company (Norway) AS
Jannike Østervold Assisterende banksjef Cultura Bank
Bjarte Grønhaug Forretningsutvikling DNB
Espen Løkkevol Head of Compliance - Corporate Banking DNB
karin ifwarsson-hjelseth KUNDEANSVARLIG DNB
Kristin Berg Treasury Manager DNB
Tore Lacroise Avdelingsleder DNB Liv AS
Bjørn Bakken Prosjektleder DNB Livsforsikring
DNB Livsforsikring AS
Kjetil Haukeland Avdelingsleder DNB Livsforsikring AS
Kjetil2 Haukeland2 Udefinert DNB Livsforsikring AS
Øyvind Halland Forretningsutvikler DNB Livsforsikring AS
Anders Østensvig Investment Manager DNB Ventures
Asbjørn Erdal Daglig leder Duvi Pensjon
Lena Larsson COO Duvi Pensjon
Eika Gruppen AS
Lillian Kvitberg Angell Avdelingsleder AHV Eika Gruppen AS
Ellen Horgen Produktsjef Loan Process EVRY
Marianne Sundvall Leder Fremtind
GIEK Kredittforsikring
Gjensidige Bank ASA
Gjensidige Bank ASA
Helene Bjørkholt Produktdirektør Gjensidige Pensjonsforsikring
Tron Landsnes Sjef forretningsutvikling Gjensidige Pensjonsforsikring
Helgeland Sparebank
David Halten IKT-driftsansvarlig Holberg Fondsforvaltning AS
IBF Legal
Erik O Slettom Daglig leder Innskuddspensjonstjenester AS
KLP
John-Kristian Jacoby Avdelingsleder KLP
Jørn Trygve Kärnä Bedriftsrådgiver Kundeservice Offentlig/Bedrift KLP
Marthe Marie Kjelland-Hansen Avdelingsleder Kundeservice Offentlig/Bedrift KLP
Tonje Tønsberg Seniorrådgiver KLP
Tor Christian Ulvang IT-Sjef KLP Banken AS
KLP Skadeforsikring
KLP Skadeforsikring
Vegard Alexander Meen-Tandberg Saksbehandler KLP Skadeforsikring
KLP Skadeforsikring AS
Hilde Kristoffersen Avdelingsleder KLP Skadeforsikring AS
Endre Sæther Sikkerhetskonsulent LO Finans HK
Åse Blomkvist Tillitsvalgt LO Finans HK
LO finans HK avd 8
Melin Medical
NorgesGruppen ASA
SEB
SEB AB (Publ) Oslofilialen
SG FINANS AS
SG FINANS AS
SG FINANS AS
Frode Hiorth Forretningsutvikler/Prosjekt\leder Spama
Trond Brandvold Leder Bank/Finans Spama
Spama AS
Kristin Vetleseter Kommunikasjonsdirektør SpareBank 1 Forsikring
May Bente Brunstad Seniorkonsulent SpareBank 1 Forsikring
Kristin Waaktaar Opland Produktsjef SpareBank 1 SMN
Per Martin Vikene Prosjektleiar datadriven kundedialog SpareBank 1 Søre Sunnmøre
SpareBank 1 Verdipapirservice AS
Berit Gulbrandsrud Seksjonssjef Aktuar Statens Pensjonskasse
Mette Ystebø Hagen Lånesjef Statens pensjonskasse
Iren Helle Prosjektleder Digitalisering Tryg
Steffen Gjørva Skadedirektør Tryg Forsikring
Volkswagen Møller Bilfinans
Volkswagen Møller Bilfinans
Volkswagen Møller Bilfinans